• English
  • یکشنبه، ۳۰ تیر ۱۳۹۸

آمارنامه دارویی ۸ ماهه سال ۹۷


پیرو نامه شماره ۹۹۰۳۸/۶۶۵ مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۷ در راستای شفافیت وضعیت توزیع و عرضه دارو در کشور، همچنین به منظور برنامه ریزی و بودجه بندی بهتر شرکتهای تامین کننده دارو در سال ۹۸، آمارنامه دارویی ۸ ماهه سالجاری به پیوست تقدیم می گردد. دکتر محمد عبده زاده- مدیر کل امور دارو و مواد تحت کنترل

آبان سال 97