ارتباط باما

اتحادیه وارد کنندگان دارو 

آدرس

تهران خیابان انقلاب خیابان فخررازی بن بست شهید کریم فاتحی داریان پلاک ۲ واحد ۲۳

تلفن

۰۲۱۶۶۹۷۴۴۲۵ ۰۲۱۶۶۹۷۴۴۷۸

فکس

۰۲۱۶۶۹۷۴۶۰۵