اساسنامه

اساسنامه اتحادیه وارد کنندگان دارو


اسـاسـنامـه اتحـاديه وارد كنندگان دارو

مقدمه :

به منظور سازمان دهي امور مربوط به واردات دارو ،ارتقاء و تقویت ارتباطات فعالان حوزه دارو و درمان ، برقراری ارتباط سازمان یافته و یکپارچه با وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی وسایر سازمانهای ذیربط و دیگر تشکلها ،جهت تامین به موقع داروی مورد نیاز بیماران فراهم نمودن امکان همکاری گسترده بین فعالان این حوزه در انجام سرمایه گذاریهای مشترک و بهره گیری از تجربیات علمی وعملی دست اندرکاران برای نیل به اهداف توسعه پایدار و ارتقاء سلامت جامعه و تقویت روابط حرفه ای و اخلاقی بین اعضاء دفاع از منافع مشروع آن ها اتحادیه وارد کنندگان دارو به استناد بند (ک) ماده ۵۵ اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن ایران و مطابق با مفاد این اساسنامه تشکیل میگردد .

فصل اول –  كليات

ماده۱- هويت :

هويت : اتحاديه واردكنندگان دارو كه در اين اساسنامه اختصارا” (اتحاديه) ناميده  مي شود ، در اجراي بند (ك)ماده ۵ قانون اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران (مصوب ۱۵/۱۲/۱۳۶۹ و اصلاحيه ۱۵/۰۹/۱۳۷۳ ) و با موافقت و نظارت اتاق ايران و با حد اقل ۲۵ نفر عضو تشكيل مي شود و داراي شخصيت حقوقي مستقل و استقلال مالي مي باشد و به صورت صنفي حرفه ای ، تخصصی ، غیر سیاسی و غير انتفاعي فعاليت مي نمايد .

ماده ۲- تابعيت :

تابعيت اتحاديه ايراني است .

ماده ۳- اقامتگاه :

اقامتگاه قانوني اتحاديه در تهران میباشد .

تبصره ۱ _تعیین دفتر مرکزی از اختیارات هیئت مدیره میباشد .

تبصره ۲ – در صورت تغيير اقامتگاه قانوني اتحاديه مراتب در روزنامه كثير الانتشار منتخب آگهي  و كتبا” به اطلاع اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران خواهد رسيد .

 

ماده ۴- حوزه فعاليت :                      

حوزه فعاليت اتحاديه در سراسر ايران است. اتحاديه مي تواند پس از تصويب هيات مديره و تأييد اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و کشاورزی ايران در مراكز استانها شعبه و با تائید مجمع عمومی در خارج از کشور نمايندگي داير نمايد .

ماده ۵- مدت :

مدت فعاليت اتحاديه نا محدود است .

فصل دوم  اهداف

ماده ۶- اهداف اتحاديه عبارتند از :

۶-۱- تلاش براي سازماندهي واردات و بهبود كيفيت خدمات دهي اعضا ، در جهت تأمين داروهاي مورد نياز جامعه .

۶-۲- ايجاد انسجام و هماهنگي بين واردكنندگان و تولیدکنندگان و توزيع كنندگان دارو و سایر بخشهای مرتبط با امور دارو و درمان در راستاي شناسايي توانمندي هاي آنان به منظور ارتقاء كيفيت خدمات بهداشتي و درماني كشور و سلامتي عمومي و بهبود وضع بيماران .

۶-۳- مشاركت گروهي در تصميم سازي و تصميم گيري ها و تهيه و تنظيم پيش نويس قوانين و مصوبات مرتبط با ثبت و واردات دارو و خدمات مربوطه در وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي در جهت حفظ منافع ملي اعضا با هماهنگي اتاق ايران .

۶-۴-ایجاد ارتباط با بانك ها و سازمان هاي اعتباري كشور و همچنين سازمان هاي مالي و پولي بين المللي در قالب قوانين جمهوري اسلامي ایران و فراهم سازي زمينه تامین تسهيلات مالي در جهت توسعه فعاليت اعضا .

۶-۵- ايجاد بانك اطلاعاتي در زمينه هاي مرتبط با اهداف و وظايف اتحاديه ، فعاليت هاي اعضا و اطلاع رساني از طريق ايجاد شبكه اطلاع رساني و نشر كتب ، مجلات و بروشورهاي تخصصي .

۶-۶- فعاليت براي جذب و مشاركت اشخاص حقيقي و حقوقي واجد شرايط جهت عضويت در اتحاديه .

۶-۷- ارتقا اعتبار و حيثيت اعضا اتحاديه از طريق سامان دهي و ايجاد روابط مناسب بين اعضا .

۶-۸- برگزاري دوره هاي آموزشي و انجام تحقيقات علمي و فنی و تجاري مورد نياز اعضا و برگزاري همايش هاي تخصصي و ميز گردها و همچنين حضور در همايش هاي مختلف داخلي و خارجي تاليف و ترجمه مقالات علمي در زمينه موضوع فعاليت اتحاديه .

۶-۹- ارتقا موقعيت بازار دارويي ايران در منطقه خاورميانه براي جلب هرچه بيشتر سرمايه گذاري علمي ، فني و اقتصادي داخلي و خارجي .

۶-۱۰- كمك به تحقق هدف هاي كمي و كيفي تعيين شده براي واردات دارو و يا خدمات موضوع فعاليت اتحاديه .

۶-۱۱- حمايت از منافع مشترك اعضا .

۶-۱۲- ارائه خدمات حقوقي و مشورتي به اعضا .

۶-۱۳- تشويق و حمايت از سرمايه گذاري در آن بخش از واردات دارو و فن آوري كه زمينه ارتقا كيفيت دارو و خدمات دارويي را براي جامعه فراهم كند .

۶-۱۴- جلوگيري از انجام رقابت هاي ناسالم اعضا در بازارهاي هدف از طريق اعمال ضوابط كميته انضباطي اتاق ايران.

۶-۱۵- مشاركت در تدوين و اجراي استانداردهاي مورد نياز واردات دارو و خدمات موضوع فعاليت اتحاديه .

۶-۱۶- كوشش در جهت رفع اختلافات في ما بين اعضا و عنداللزوم از طريق حكميت مركز داوري اتاق ايران .

۶-۱۷- معرفي اعضا به وزارتخانه ها و سازمانهاي مختلف جهت استفاده از خدمات و تسهيلات مورد نياز .

۶-۱۸- اجراي ماموریت ها و وظایف ناشی از قوانین برنامه های پنج ساله و سایر قوانین و همچنین آن دسته از وظايف اجرايي مرتبط با واردات دارو كه از سوي وزارتخانه ها و ارگان ها و سازمان های مرتبط به اتحادیه تفویض  مي شود .

۶-۱۹- تهيه گزارشات شش ماهه از عملكرد اتحاديه و ارزيابي آن ، طرح مسائل و مشكلات همراه با پيشنهاد راه حل هاي اجرايي براي رفع مشكلات و ارائه گزارش مزبور به اتاق ايران .

۶-۲۰- ارائه پيشنهاد هاي اجرايي جهت رفع مشكلات واردات دارو و خدمات دارويي مربوطه به نهادها و سازمان ها و وزارتخانه هاي ذيربط و ارسال رونوشت آن به اتاق بازرگاني ايران جهت اطلاع .

۶-۲۱- برگزاري نمايشگاه هاي داخلي و سازمان دهي برگزاري نمايشگاه ها ، كنگره ها و سمينارهاي علمي مرتبط با وظايف اتحاديه .

۶-۲۲- سامان دهي تبليغات و بازاريابي دارو از طريق تدوين ضوابط حرفه اي (Codes of Ethics)و نظارت بر اجراي آن از طريق اعمال ضوابط كميته انضباطي اتاق ايران.

۶-۲۳- الزام اعضا به اجراي صحيح قوانین مقررات كشور و اساسنامه و مقررات و ضوابط اتحاديه و همكاري مستمر با كميته انضباطي اتاق ايران .

ماده۷

انواع عضویت عبارت است از:

الف اصلی : شامل اشخاص حقوقی است که مستقیما و به صورت رسمی مشغول فعالیت در حوزه واردات دارو می باشند.

ب وابسته : شامل افراد حقیقی که دارای مدارج علمی دانشگاهی در امور مربوط به دارو درمان ویا موقعیت شاخص اداری و اجتماعی بوده و همچنین اشخاص حقوقی که در خدمات و فعالیتهای مرتبط با واردات دارو فعالیت داشته و علاقه مند به حضور در اتحادیه میباشند.

تبصره : نحوه حضور اعضای وابسته در جلسات اتحادیه بر اساس آئین نامه مصوب هئیت مدیره و بدون حق رای خواهد بود.

ماده ۸

شرایط پذیرش اعضای اصلی :

الف – داشتن تابعیت ایرانی.

ب – دارا بودن کارت بازرگانی معتبر از یکی از اتاق های بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی کشور.

ج – دارا بودن مجوز واردات دارو از سوی سازمان غذا و دارو ، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی.

د – پرداخت ورودیه و حق عضویت سالیانه.

تبصره ۱ – اشخاص حقوقی ایرانی مقیم خارج از کشور می توانند پس از تصویب هیات مدیره به عضویت اتحادیه درآیند.

تبصره ۲ – اشخاص حقوقی خارجی مقیم ایران به شرط عمل متقابل کشور متبوع آنها در مورد ایرانیان مقیم آن کشور می توانند پس از تصویب هیات مدیره و با رعایت مقررات مربوط به عضویت اتحادیه درآیند.

ماده ۹ 

کلیه اعضای اتحادیه موظف به رعایت مفاد اساسنامه و مقررات و آیین نامه های مصوب هیات مدیره و مقید به همکاری جهت دستیابی به اهداف اتحادیه می باشند.

تبصره ۱ – زایل شدن هریک از شروط پذیرش عضویت برای هریک از اعضا در طول مدت عضویت موجب تعلیق آن عضو خواهد شد.

تبصره ۲ – تعلیق نوعی توقف عضویت است که با زایل گردیدن هریک از شرایط عضویت بوجود می آید. در صورت اعاده شرط زایل شده ، مجددا عضویت واجد اعتبار خواهد شد و عضو تعلیق شده محق به استفاده از حقوق قانونی خویش می شود ، منوط به اینکه حق عضویت و دیگر تعهدات مالی خود نسبت به اتحادیه را برای کل دوره تعلیق پرداخت نماید.

تبصره ۳ – اعضاء معلق در دوران تعلق حق شرکت در مجامع عمومی ، حق رای دادن و نامزد شدن برای ارکان و استفاده از خدمات ” اتحادیه ” را نخواهند داشت.

تبصره ۴ – در صورتیکه مدت تعلیق بیش از یکسال به طول بیانجامد ، عضویت باطل و کان لم یکن شده و عضو مزبور میبایست مجددا درخواست عضویت در اتحادیه را نماید.

فصل سوم –  ارکان

ماده ۱۰

اركان ” اتحادیه ” عبارتند از

– مجمع عمومي

– هيات مديره

– بازرس

 

ماده ۱۱  مجمع عمومي :

مجمع عمومي بالاترين مرجع تصميم گيری اتحادیه بوده و متشكل از اعضاء اصلی اتحادیه يا نمايندگان رسمي آنها مي باشد .

۱۱-۱ تشكيل مجامع عمومي با يكبار درج آگهی در روزنامه كثيرالانتشار منتخب اتحادیه و حداقل پانزده و حداكثر ۳۰ روز قبل از تاریخ جلسه و با اعلام دستور جلسه ، روز ، ساعت و محل برگزاري و مقام دعوت کننده مجمع صورت مي پذيرد . ضمنا دعوتنامه جداگانه اي نیز از طریق دبیرخانه بوسیله ایمیل و یا نمابر براي اعضاء ارسال مي گردد. همزمان با انتشار آگهی دعوت در روزنامه کثیرالانتشار منتخب ، دبیرخانه مراتب تشکیل جلسه را همراه با اطلاعات مربوطه به مدیریت امور تشکلهای اتاق ایران جهت قرار دادن آگهی دعوت در وب گاه رسمی اتاق ایران اعلام می نماید.

۱۱-۲ نماینده هر عضو حقوقی در” اتحادیه “جهت شرکت در مجامع عمومی و انشاء رای باید عضو هیات مدیره یا مدیر عامل عضو مربوطه بوده و دارای معرفینامه رسمی از سوی شرکت خود باشد. نماینده مزبور مکلف است شخصا و اصالتا در مجامع شرکت کرده و اجازه توکیل این حق را به غیر ندارد. ضمنا اغضای حقیقی نیز می بایست اصالتا در جلسه حضور یابند و اجازه توکیل حق رای به غیر را ندارند.

۱۱-۳ در مواردی که امکان حضور مدیر عامل و یا عضو هئیت مدیره در جلسه مجمع نمیباشد ، میبایست مراتب قبلا و به صورت کتبی به اتحادیه اعلام شده و طی آن شخص دیگری بعنوان نماینده معرفی گردد.

۱۱-۴ اخذ رأي در مجامع عمومي “اتحاديه”به صورت علنی مي باشد مگر زمانی که رای گیری برای انتخاب یا عزل اعضای هیات مدیره و بازرسان باشد.

۱۱-۵ پس از تشکیل مجمع بدوا نماینده اتاق ایران رسميت جلسه را اعلام و بلافاصله از ميان اعضای حاضر نسبت به انتخاب هیات رئیسه مجمع مرکب از يك رئيس ، دو ناظر و يك منشي برای اداره جلسه ، رأي گیری خواهد شد . سپس هيات رئيسه منتخب اداره جلسه را به عهده مي گيرد .

۱۱-۶  مصوبات مجمع در چهارچوب اساسنامه ” اتحاديه ” براي كليه اعضا لازم الاتباع مي باشد .

۱۱-۷ منشي جلسه موظف است صورتجلسه ای مشتمل بر کلیه مصوبات مجمع را تنظیم و منضم به فهرست اعضای حاضر به امضا هیات رئیسه مجمع و نماینده اتاق ایران برساند.

۱۱-۸ حضور نماينده اتاق ايران در كليه جلسات مجمع عمومي (عادي و فوق العاده ) بعنوان ناظر ضروري است و بدون حق رأي اظهار نظر خواهد نمود .

۱۱-۹ دبیرخانه “اتحادیه” باید رونوشتی از صورتجلسات مجامع عمومی ( عادی و فوق العاده ) منضم به فهرست حاضرین در جلسات را برای اتاق ایران ارسال نماید.

ماده ۱۲

 مجامع عمومي بر دو نوع اند :

– مجمع عمومي عادي و عادی بطور فوق العاده

– مجمع عمومي فوق العاده

 

ماده ۱۳

مجمع عمومي عادي يك نوبت در سال و در ظرف سه ماه اول سال وفق ماده ۱۱ تشكيل مي گردد . تشكيل مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده به هر تعداد كه لازم باشد بلا مانع است .

ماده ۱۴

 وظايف مجمع عمومي عادي و عادي به طور فوق العاده به شرح ذيل است :

۱۴-۱ استماع گزارش عملكرد مالی و اجرایی هيات مديره .

۱۴-۲ استماع گزارش خزانه دار پيرامون بيلان سال گذشته .

۱۴-۳ استماع گزارش بازرس .

۱۴-۴ بررسی و تصويب گزارش عملکرد اجرایی ، مالی ترازنامه سالیانه “اتحادیه”.

۱۴-۵ استماع گزارش هیات مدیره پیرامون برنامه و بودجه سال مالی جدید.

۱۴-۶ تصويب مبلغ وروديه ، حق عضويت سالیانه اعضاء و برنامه و بودجه پیشنهادی .

۱۴-۷ انتخاب فردی یا جمعی اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره

۱۴-۸ تعيين خط مشي اتحاديه و بررسي و اخذ تصميم در مورد پيشنهادهاي هيات مديره .

۱۴-۹ انتخاب بازرس اصلی و علی البدل .

۱۴-۱۰ انتخاب روزنامه كثير الانتشار.

تبصره : چنانچه عملکرد اجرایی و یا مالی هیات مدیره تصویب نگردد هیئت مدیره موظف است ظرف مدت ۱۵ روز نسبت به برگزاری مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده با دستور تجدید انتخاب هیات مدیره وفق ماده ۱۱ اقدام نماید.

 

ماده ۱۵

هيات مديره بایستی حداقل ۳۰ روز قبل از اتمام مدت ماموریت اعضاي هيات مديره اقدام به دعوت مجامع عمومي عادي با دستور انتخاب اعضاء هیئت مدیره اتحادیه نمايد،در هر صورت تا زمان انتخاب هيات مديره جديد هيات مديره قبلي داراي مسئوليت خواهد بود.

 

ماده ۱۶

مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده در مواقع ضروري به دعوت هيئت مديره يا بازرس با رعایت ماده ۱۱ اساسنامه تشكيل مي گردد.

 

ماده ۱۷

جلسه مجمع عمومي و عادی به طور فوق العاده با شرکت اکثریت مطلق اعضاء( نصف به اضافه یک ) رسميت پيدا ميكند و مصوبات آن با اکثریت مطلق ( نصف به اضافه یک ) حاضرین معتبر میباشد. اگر در اولين دعوت حد نصاب مذكور حاصل نگردد مجمع با رعايت ماده ۱۱ و حداكثر ظرف مدت ۲۰ روز براي بار دوم دعوت خواهد شد .جلسه نوبت دوم مجمع با شرکت هر تعداد از اعضاء رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم خواهد نمود به شرط آنکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.

 

ماده ۱۸

وظایف واختیارات مجمع عمومی فوق العاده عبارتند از :

الف- تغییر واصلاح اساسنامه “اتحادیه”

ب- انحلال “اتحادیه” و انتخاب اعضاء هیئت تصفیه.

ج- عزل فردی یا جمعی اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره .

د- عزل بازرس اصلی یا علی البدل .

ه- سایر مواردی که در اختیار مجمع عمومی عادی نباشد .

 

ماده ۱۹

مجمع عمومی فوق العاده با حضور حداقل دو سوم اعضا اتحادیه و یا نمایندگان قانونی آنها رسمیت پیدا می کند و تصمیمات مجمع عمومی با دو سوم آرا افراد حاضر در جلسه تصویب می شود. اگر در اولين دعوت حد نصاب مذكور حاصل نشد مجمع با رعايت بند ۱۱-۱ و حداكثر ظرف مدت ۲۰ روز براي بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور یک سوم اعضا رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم خواهد نمود . به شرط آنکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.

 

ماده ۲۰

با تشخيص ضرورت تشكيل مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده و یا مجمع عمومی فوق العاده توسط بازرس ، مراتب به هيئت مديره اعلام و هيئت مديره مكلف است حداکثر ظرف ۱۵ روز از تاريخ وصول درخواست بازرس ، وفق ماده ۱۱ اساسنامه براي تشكيل مجمع عمومي دعوت بعمل آورد . در صورت استنكاف هیات مدیره ، بازرس مي تواند رأسا” با رعايت ماده ۱۱ اساسنامه اقدام به برگزاری مجمع نمايد .

 

ماده ۲۱

با درخواست  كتبي حداقل یک سوم اعضای اصلی مبني بر تشكيل مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده و يا مجمع عمومي فوق العاده ، هيات مديره بايد حداكثر ظرف مدت ۲۰ روز از تاريخ دريافت تقاضاي كتبي اعضا را جهت تشكيل مجمع طبق ماده ۱۱ دعوت نمايد ، در صورت استنكاف هيات مديره ، درخواست كنندگان مي توانند دعوت مجمع عمومي را از بازرس بخواهند و بازرس مكلف است حداكثر ظرف مدت ۱۵ روز طبق ماده ۱۱ از اعضاء دعوت کند و چنانچه بازرس نيز امتناع کند ، درخواست كنندگان می توانند دعوت مجمع عمومی را از اتاق ایران بخواهند و اتاق ایران باید پس از بررسی و حصول اطمینان از عدم توجه هیات مدیره و بازرس به در خواست اعضاء نسبت به دعوت از اعضاء برای تشکیل مجمع عمومی با رعایت کلیه تشریفات مندرج در اساسنامه اقدام نماید.

 

ماده ۲۲

در صورت استعفاء از عضویتء اخراج و یا انحلال عضو حقوقی که نماینده آن در ارکان “اتحادیه” دارای سمتی است، سمت نماینده مزبور در اتحادیه نیز به تبع آن منتفی و زایل و عضو عدل بدل جانشین وی می گردد .

 

ماده ۲۳

چنانچه نماینده شخص حقوقی عضو “اتحادیه” پس از انتخاب در هر یک از ارکان اتحادیه ، به هر دلیلی از شرکت متبوع خود خارج شده و یا سمتش به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره زایل گردد ، به خودی خود از تمامی سمت هایی که در “اتحادیه” داشته نیز معزول تلقی می گردد و سمت نامبرده به عضو علی البدل تفویض و در صورت نیاز ، برابر مقررات انتخابات بعمل خواهد آمد .

تبصره : هر یک از شرکتهای عضو اتحادیه که نماینده اش به عضویت در یکی از ارکان “اتحادیه” انتخاب شده است، چنانچه نماینده اش به هر دلیلی از عضویت در شرکت متبوع خارج شده یا سمتش به عنوان مدیرعامل و یا عضو هیئت مدیره زایل شده باشد ، باید مراتب را به صورت مکتوب به “اتحادیه” اعلام نماید .

 

 

 

فصل چهارم – هیات مديره :

ماده ۲۴ –  هیئت مدیره “اتحادیه” مرکب از ۷ نفر عضو اصلی و ۲ نفر عضو علی البدل که به وسیله مجمع عمومی عادی یا عادی بطور فوق العاده از بین نمایندگان اعضای اصلی “اتحادیه” برای مدت ۳ سال انتخاب می شوند .

۲۴-۱ بعد از اختتام دوره ماموریت هیات مدیره تا انتخاب هیات مدیره جدید،کلیه مسئولیت ها همچنان به عهده اعضای هیئت مدیره قبلی خواهد بود.

۲۴-۲ عضویت درهیئت مدیره اتحادیه افتخاری میباشد.

 

 

ماده ۲۵ – شرایط عضویت در هیئت مدیره:

۲۵-۱ ارائه معرفی نامه رسمی از سوی یکی از شرکتهای عضو که دارای حداقل دو سال سابقه عضویت اصلی در اتحادیه باشد .

۲۵-۲ شخص معرفی شده می بایست مدیرعامل یا عضو هیئت مدیره شرکت معرفی کننده باشد .

۲۵-۳ شرکت معرفی کننده میبایست حداقل دارای یک IRC صادره از سازمان غذا دارو برای یک قلم داروی وارداتی خود باشد .

۲۶- هیئت مدیره حداقل سی روز قبل از اتمام مدت ماموریت اعضاء هیئت مدیره ضمن اقدام به برگزاری مجمع عمومی عادی وفق ماده ۱۱ اساسنامه میبایست مراتب را به اطلاع تمام اعضاء اتحادیه رساند تا در صورت تمایل نسبت به معرفی نمایندگان خود جهت عضویت در هیئت مدیره اتحادیه اقدام نمایند .

۲۶-۱ هر یک از شرکتهای عضو اتحادیه در صورت تمایل می بایست حداکثر تا ۱۰ روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی نماینده خود را جهت نامزدی عضویت در هیئت مدیره اتحادیه به صورت رسمی به اتحادیه معرفی نماید .

۲۶-۲ بررسی واجد شرایط بودن نمایندگان معرفی شده از طرف شرکتهای عضو به وسیله هیئت مدیره اتحادیه صورت می‌گیرد . هیئت مدیره موظف میباشد که حداکثر ظرف مدت ۳ روز کاری نظر خود را به صورت کتبی به معرفی کنندگان اعلام نماید .

۲۶-۳ چنانچه نظر اکثریت هیئت مدیره بر عدم احراز شرایط لازم (موضوع ماده ۲۵) از سوی هر یک از نمایندگان معرفی شده باشد در اینصورت شرکت معرفی کننده و یا نماینده معرفی شده می تواند ظرف مدت ۵ روز مراتب اعتراض خود را به اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی اعلام نمایند . نظر اتاق ایران در این خصوص قطعی و لازم الاجرا می باشد .

 

ماده ۲۷-

هیئت مدیره در اولین جلسه ای که حداکثر ظرف یک هفته بعد از قطعیت انتخاب آنها تشکیل می شود از بین خود یک نفر را به عنوان رئیس یک نفر را به عنوان نایب رئیس و یک نفر به عنوان خزانه دار و یک نفر به عنوان منشی انتخاب خواهد نمود .

ماده ۲۸ –

مدت تصدی هر یک از سمتهای اعضای هیئت مدیره بیش از مدت عضویت آنها در هیئت مدیره نخواهد بود . متصدیان هر یک از سمتها توسط هیات مدیره قابل عزل یا تجدید انتخاب می باشند .

ماده ۲۹ –

هیئت مدیره در مقاطعی که مشخص می نماید یا در مواقع ضروری تشکیل جلسه خواهد داد. جلسات هیات مدیره در مرکز اصلی “اتحادیه” یا در محل دیگری که در دعوتنامه تعیین شده است تشکیل خواهد شد .

 

ماده ۳۰ –

جلسات هیات مدیره با حضور حداقل ۴ نفر از اعضای اصلی رسمیت پیدا می کند .

تبصره : شرکت اعضای علی البدل و بازرس در جلسات هیئت مدیره بلامانع است ولی حق رای نخواهند داشت .

 

ماده ۳۱ –

رئیس هیئت مدیره رئیس اتحادیه میباشد .

 

ماده ۳۲ –

اداره جلسات هیئت مدیره با رئیس هیئت مدیره و در صورت غیبت او با نایب رئیس است. در صورت غیبت رییس و نایب رئیس، سایر اعضای هیات مدیره یک نفر از اعضاء حاضر در جلسه را تعیین می نمایند تا وظایف رئیس را در ارتباط با اداره جلسه انجام دهد.

 

ماده ۳۳ 

تصمیمات هیئت مدیره با رای اکثریت نسبی حاضرین در جلسه معتبر خواهد بود به غیر از موضوع تبصره یک ماده ۳۵.

 

ماده ۳۴ 

 از مذاکرات و تصمیمات هیات مدیره صورتجلسه توسط دبیر با یکی از اعضای هیات مدیره تنظیم شده و به امضای حاضرین می‌رسد .

ماده ۳۵ 

غیبت غیر موجه هر یک از اعضا در سه جلسه متوالی و با شش جلسه غیر متوالی در طول یک سال در جلسات هییت مدیره موجب عزل از عضویت هیأت مدیره میباشد .

تبصره ۱ – احراز غیر موجه بودن غیبت هر یک از اعضاء با تشخیص حداقل دو سوم اعضاء هیئت مدیره می باشد.

هیئت مدیره بدون احتساب رای عضو ذینفع اتخاذ تصمیم نموده و آن را همراه با دلایل و مستندات مربوطه از طریق دبیرخانه به عضو معزول اعلام مینماید .

تبصره ۲ – عضو معزول میتواند ظرف مدت ۵ روز مراتب اعتراض خود را به اتاق ایران اعلام نماید . نظر اتاق قطعی و لازم الاجرا میباشد .

 

ماده ۳۶ 

در صورت استعفا یا فوت یا عزل هر یک از اعضاء هیئت مدیره ، عضو علی البدل که در انتخابات رای بیشتری داشته است ، برای باقیمانده دوره هیئت مدیره جانشین عضو اصلی خواهد شد . در صورتی که اعضاء علی البدل دارای آراء مساوی باشند انتخاب در هیئت ‌مدیره به قید قرعه به عمل خواهد آمد .

تبصره – در صورت استعفا و یا فوت و یا عزل نصف به اضافه یک تمامی اعضاء اصلی و علی البدل هیئت مدیره انتخابات هیات مدیره جدید خواهد شد . هیئت مدیره مکلف میباشد برابر ماده ۱۱ اساسنامه نسبت به تشکیل مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده اقدام نماید .

 

ماده ۳۷ 

هیات مدیره یکنفر شخص حقیقی را از خارج از اعضای هیات مدیره به طور تمام وقت به عنوان دبیر انتخاب و استخدام می نماید .

تبصره ۱ – هیئت مدیره می تواند با مسئولیت خود بخشی از اختیارات خود را به دبیر تعویض نماید .

تبصره ۲ – دبیر می تواند در جلسات هیات مدیره بدون حق رأی شرکت کند .

 

ماده ۳۸ 

 برای انجام امور اداری و اجرایی ” اتحادیه” دبیرخانه ای تحت مدیریت دبیر و زیر نظر رئیس هیئت مدیره تاسیس می گردد .

 

ماده ۳۹ 

وظایف اختیارات هیات مدیره :

هیئت مدیره نماینده قانونی “اتحادیه” است و از کلیه اختیارات قانونی جهت اداره امور “اتحادیه” برخوردار است .

اهم وظایف و اختیارات هیات مدیره به شرح زیر می باشد .

۳۹-۱ افتتاح انواع حسابهای بانکی بنام “اتحادیه” در بانکهای مجاز و واریز کلیه وجوهات “اتحادیه” و پرداخت هزینه ها از این حساب ها .

۳۹-۲ تعیین صاحبان امضا های مجاز اسناد و مدارک مالی و تعهد آور و اوراق عادی مکاتبات اداری .

۳۹-۳ اداره و انجام عملیات مالی و پولی و تعهدات مالی و تحصیل وام طبق اختیارات ارائه گزارش سالانه عملیات و اقدامات مالی خود به مجمع عمومی .

۳۹-۴ عقد هرگونه قرارداد و تبدیل و تغییر آن راجع به خرید و فروش و اجاره و تملک اموال منقول و غیر منقول بنام و حساب “اتحادیه” .

۳۹-۵ استخدام و عزل و نصب دبیر و سایر کارکنان “اتحادیه” و تعیین حقوق و دستمزد و مزایای ایشان و سایر شرایط استخدامی .

۳۹-۶ اقامه یا استرداد هرگونه دعوی حقوقی و کیفری در مراجع قضایی با داشتن تمام اختیارات در تمام مراحل و مراجع مراجعه به محاکم بدوی تجدید نظر و دیوان عالی کشور مصالحه تعیین وکیل ، سازش ، ارجاع دعاوی به داوری و سایر اختیارات لازم مندرج قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری .

۳۹-۷ انجام اموری که طبق موازین قانونی برای اداره “اتحادیه” و پیشرفت مقاصد و اهداف آن ضرورت داشته و در اساسنامه منع نشده باشد .

۳۹-۸ تعیین و اعزام نماینده به شورا ها ، کمیسیون ها ، کمیته ها ، هیات ها و مراجع داخلی و خارجی .

۳۹-۹ تدوین و تصویب مقررات و آیین ‌نامه‌ های داخلی برای اداره بهتر امور “اتحادیه” در چارچوب اساسنامه .

۳۹-۱۰ تدوین برنامه و بودجه “اتحادیه” جهت ارائه به مجمع عمومی .

۳۹-۱۱ تهیه صورت دارائی و دیون “اتحادیه” تنظیم ترازنامه و حساب عملکردهای سال گذشته جهت ارائه به مجمع عمومی .

۳۹-۱۲ تدوین سیاستها و خط مشی های کلان “اتحادیه” جهت ارائه به مجمع عمومی .

۳۹-۱۳ تهیه شیوه‌ها و راهکارهای اجرایی جهت تحقق سیاستها و برنامه های “اتحادیه” .

۳۹-۱۴ همکاری با اتاق ایران ، اتاقهای شهرستانها ، اتاقها و شوراهای مشترک بازرگانی و تشکل های اقتصادی به منظور ایجاد هم افزایی ، جلوگیری از موازی کاری و پیشبرد اهداف قانونی .

۳۹-۱۵ اقدام به هر نوع امور که در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه در ارتباط با موضوع فعالیت اتحادیه از سوی مقامات دولتی جمهوری اسلامی ایران به اتحادیه محول می‌ گردد .

۳۹-۱۶ هیئت مدیره میتواند عضو متخطی از اهداف و مقررات اساسنامه اتحادیه را از عضویت در اتحادیه اخراج نماید و علت اخراج عضو را با ارائه دلایل آن به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گزارش کند. تصمیم اتاق ایران در این خصوص قطعی است .

۳۹-۱۷ برگزاری همایش های تخصصی و صنفی با دعوت از صاحب نظران برای ارتقاء کیفی سطح دانش اعضاء.

۳۹-۱۸ بررسی و اتخاذ تصمیم راجع به درخواست متقاضیان عضویت در اتحادیه .

 

ماده ۴۰ –

اختیارات دبیر را هیات مدیره تعیین می‌کند .اهم وظایف دبیر به شرح زیر می باشد .

۴۰-۱ تهیه و تدوین برنامه های (کوتاه مدت ، میان مدت و بلندمدت) “اتحادیه” و ارائه آن به هیات مدیره جهت بررسی و تصویب .

۴۰-۲ تهیه ساختار سازمانی مناسب برای انجام امور برنامه‌ ریزی و اجرایی “اتحادیه” و ارائه آن به هیات مدیره جهت بررسی و تصویب .

۴۰-۳ تعیین کار گروههای تخصصی در راستای پیشبرد اهداف قانونی “اتحادیه” .

۴۰-۴ انتخاب دبیران کمیسیونهای تخصصی و تهیه و تدوین شرح وظایف آنها و پیشنهاد به هیات مدیره جهت بررسی و تصویب .

۴۰-۵ ارائه گزارش عملکرد “اتحادیه” به هیات مدیره .

 

ماده۴۱ -خزانه دار :

خزانه دار توسط هیئت مدیره و از میان اعضای هیئت مدیره انتخاب شده و عهده دار مسئولیت امور مالی اتحادیه بوده و اهم وظایف وی عبارت اند از .

۴۱-۱ مسئولیت های امور مالی اتحادیه .

خزانه دار بایستی دفاتر، اسناد، صورتهای مالی، وصول ها و پرداختهای “اتحادیه” را کنترل نموده و بر فرآیند ثبت و حفاظت اسناد نظارت نماید و با درخواست بازرس مبنی بر بررسی دفاتر اسناد مالی “اتحادیه” در محل دبیرخانه اسناد مذکور را در اختیار بازرس قرار دهد .

۴۱-۲ ثبت و تدوین پیش نویس بودجه اتحادیه و ارائه آن به هیئت مدیره .

۴۱-۳ ارائه گزارش سالانه عملکرد مالی اتحادیه به مجمع .

 

ماده ۴۲ کلیه اسناد و مدارک مالی متعهد آور با امضاء مشترک رئیس یا نایب رئیس اتحادیه و خزانه‌دار همراه با مهر اتحادیه معتبر خواهد بود. در ضمن اوراق عادی و مکاتبات اداری و معمولی با امضاء رئیس اتحادیه یا نایب رئیس و یا دبیر همراه با مهر اتحادیه معتبر خواهد بود حدود اختیارات دبیر اتحادیه در این خصوص توسط رئیس اتحادیه تعیین میگردد .

 

ماده ۴۳ بازرس :

۴۳-۱ یکنفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی البدل از داخل یا خارج از اعضاء توسط مجمع عمومی عادی برای مدت یکسال انتخاب می شود و انتخاب مجدد آنها برای دوره های بعدی بلامانع است. افرادی که نامزد پست بازرس “اتحادیه” می شوند باید تجربه و آشنایی کافی با وظایف و مسئولیتهای بازرس را داشته باشند .

۴۳-۲ در صورت فوت، استعفاء یا سلب شرایط مندرج در ماده ۲۵ اساسنامه از بازرس اصلی، وظیفه او را بازرس علی البدل انجام خواهد داد .

 

ماده ۴۴ – وظایف بازرس :

۴۴-۱ نظارت بر کلیه اقدامات و عملیات هیات مدیره در حدود مقررات این اساسنامه و تطبیق آن با مفاد اساسنامه، مصوبات مجامع عمومی و قوانین جاری کشور بازرس در صورت مشاهده تخلف از طریق دبیرخانه مراتب را به هیأت مدیره اطلاع و رفع آنرا درخواست می‌نماید .

۴۴-۲ بازرس ترازنامه و گزارشهای تهیه شده توسط هیات مدیره برای تسلیم به مجمع عمومی سالانه و همچنین در صورت لزوم کلیه اسناد و اوراق مالی “اتحادیه” را مورد بررسی قرار می‌دهد و موظف است نظر خود را به صورت مکتوب در اختیار مجمع عمومی بگذارد.

۴۴-۳ بازرس حداقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی گزارش مکتوب خود را جهت اطلاع اعضاء تهیه و به دبیرخانه ارائه خواهد نمود .

بازرس موظف است یک نسخه از گزارشهای خود را به دبیرخانه “اتحادیه” تحویل دهد .

 

فصل پنجم  منابع مالی

ماده ۴۵ 

منابع مالی اتحادیه عبارتند از :

۴۵-۱ ورودیه عضویت .

۴۵-۲ حق عضویت سالانه .

۴۵-۳ هدایا، عطایا، وقف، قبول وصیت و کمک‌های نقدی و غیرنقدی اعضاء یا اشخاص ثالث، وزارتخانه ها، سازمانها و موسسات دولتی و نهادها و سازمانهای عمومی .

۵۴-۴ وجوه حاصل از ارائه خدمات به اعضاء .

 

ماده۴۶ –

داوطلبین عضویت در “اتحادیه” باید مبلغ ورودیه را به حساب “اتحادیه” واریز و قبض رسید آن را به دبیرخانه تسلیم نمایند .

 

ماده ۴۷ –

هر عضو علاوه بر ورودیه باید سالیانه مبلغ حق عضویت تعیین شده را به حساب “اتحادیه” واریز و قبض رسید آن را نیز تحویل دبیرخانه نماید .

ماده ۴۸ –

مبلغ ورودیه و مبلغ عضویت سالیانه با پیشنهاد هیات مدیره توسط مجمع عمومی عادی تعیین خواهد شد. در ضمن مجمع عمومی می تواند اختیار خود را در این زمینه را به صورت سالانه به هیات مدیره تفویض کند .

 

ماده۴۹ –

“اتحادیه” می‌تواند از هدایا، عطایا، وقف، قبول وصیت و کمکهای نقدی و غیر نقدی اعضاء یا اشخاص ثالث، وزارتخانه ها، سازمانها و موسسات دولتی و نهادها و سازمانهای عمومی برخوردار گردد و چنانچه ضرورت اقتضاء نماید با تصویب هیات مدیره حق تحصیل اعتبار و اخذ وام از بانکهای موسسات اعتباری یا از شرکتها و اشخاص عضو را دارد .

 

ماده ۵۰ 

هیات مدیره می تواند با ارائه خدمات به اعضاء و غیر اعضاء ، برگزاری نمایشگاهها و سمینارهای تخصصی، تشکیل کارگاههای آموزشی، انتشار کتب و نشریات و نظایر آن و اعزام هیات های تجاری و بازاریابی و غیر هزینه‌های “اتحادیه” را تامین کند .

فصل ششم – انحلال و تصفیه .

ماده ۵۱ –

“اتحادیه” به موجب تصمیم مجمع عمومی فوق العاده منحل می‌شود .

 

ماده ۵۲ –

چنانچه انحلال “اتحادیه” از سوی مجمع عمومی فوق العاده باشد مجمع مزبور هیات تصفیه ای را متشکل از سه نفر انتخاب می‌کند. انتخاب اعضاء هیات مدیره “اتحادیه” قبل از انحلال ، در مقام اعضاء هیات تصفیه بلامانع است .

 

ماده ۵۳ –

پس از اعلام انحلال “اتحادیه” و تعیین اعضاء هیئت تصفیه، هیئت مدیره سابق “اتحادیه” مکلف است که تمامی اوراق، اسناد، دفاتر، اموال و اثاثیه اتحادیه را با تنظیم صورتجلسه تحویل هیات تصفیه نماید .

 

ماده ۵۴ –

هیات تصفیه با نظارت نماینده اتاق ایران وضعیت بدهی ها و دارائیها را روشن می کند و پس از تسویه، کلیه اموال منقول و غیرمنقول باقیمانده به اتاق ایران واگذار خواهد شد .

 

ماده ۵۵ 

وظایف و تکالیف و اختیارات هیات تصفیه در رابطه با اموال موجود، مطالبات و دیون “اتحادیه” و بطور کلی امر تصفیه طبق مفاد اساسنامه خواهد بود و مقررات لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت و سایر قوانین و مقررات مربوطه می‌باشد .

 

 

 

فصل هفتم  موارد متفرقه

ماده ۵۶ –

“اتحادیه” بمنظور پیشبرد اهداف و ایفای وظایف خود می‌تواند به تعداد مورد نیاز کمیسیون‌های تخصصی دائم یا موقت از بین مدیران و اعضاء “اتحادیه” و یا خارج از آنها تشکیل دهد. وظایف و نوع فعالیت هر کمیسیون، تعداد اعضاء آن و طرز انتخابات آنان، چگونگی فعالیت و اداره و نیز نحوه انحلال آن بر اساس آیین نامه ها و مقرراتی خواهد بود که توسط هیات مدیره تهیه و تصویب خواهد شد .

 

ماده ۵۷ –

“اتحادیه” می تواند به تعداد مورد نیاز از مشاورین بازرگانی، گمرکی، بانکی، ارزی، بیمه، بازرسی، حمل و نقل و ترانزیت، حقوقی، نمایشگاهی، انفورماتیک، اقتصادی و … ، خارج از اعضای “اتحادیه” جهت بهبود و پیشبرد امور خود بهره گیری نماید .

 

ماده ۵۸ – حکمبت

“اتحادیه” می تواند در ارتباط با امور عمومی و تخصصی مربوط به خود در صورت نیاز به داوری، از خدمات مرکز داوری اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران استفاده کند .

 

ماده ۵۹ –

در صورتی که اساسنامه نیاز به تفسیر داشته باشد، این امر توسط اتاق ایران صورت می پذیرد و نظر اتاق در این خصوص قطعی و لازم الاتباع خواهد بود .

 

ماده ۶۰ – این اساسنامه در ۷ فصل و ۶۰ ماده و ۱۸ تبصره در تاریخ ۱۵/۰۴/۹۲ به تصویب مجمع عمومی فوق العاده “اتحادیه واردکنندگان دارو” رسیده است.