احتمال واردات داروی تاریخ گذشته نزدیک به صفر است.

ناصر ریاحی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان اتاق بازرگانی تهران : احتمال واردات داروی تاریخ گذشته نزدیک به صفر است/ از ابتدای سال قیمت دارو بیش از پنج بار افزایش داشته است ناصر ریاحی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان اتاق…

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (هنوز هیچ رتبه ای وجود ندارد)
Loading...Loading...