1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (هنوز هیچ رتبه ای وجود ندارد)
Loading...Loading...

آمارنامه دارویی ۸ ماهه سال ۹۷

پیرو نامه شماره ۹۹۰۳۸/۶۶۵ مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۷ در راستای شفافیت وضعیت توزیع و عرضه دارو در کشور، همچنین به منظور برنامه ریزی و بودجه بندی بهتر شرکتهای تامین کننده دارو در سال ۹۸، آمارنامه دارویی ۸ ماهه سالجاری به پیوست تقدیم…

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (هنوز هیچ رتبه ای وجود ندارد)
Loading...Loading...